Læs om fjorden, der kom tilbage

I nyeste nummer af Natur & Miljø har vi artikel og fotos i med en feature om Vest Stadil Fjord.
Den vestjyske fuglelokalitet har en omtumlet tilværelse bag sig.
I en periode på over 100 år forsøgte man gang på gang at dræne og afvande fjorden, dens våde rørskov oversvømmede landmændenes marker ved højvande.
I 1950’erne tørlagde man størstedelen af fjorden, og den gamle fjordbund blev udlagt til landbrug, den blev pløjet, dyrket og høstet.
I 90’erne begyndte man at tilbagelægge nogle af de naturområder, man i tidligere tider havde udlagt til landbrug, og det gjaldt også Vest Stadil Fjord, der med sit enorme areal blev et af Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter.
Men hvordan ser der ud i dag?

Læs med i artiklen, som du finder gratis på nettet lige her!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.